Menu

お品書き

Home
お料理 お飲み物

お料理

手巻き寿司

たらこ巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥150
貝割巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥150
鉄火巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
きゅうり巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥150
新香巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥150
しそ巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥150
納豆巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥150
うな胡瓜巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
穴子胡瓜巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
数の子巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
いくら巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
とろ鉄火巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400

特製巻き寿司

ごえもん 巻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

お好みにぎり寿司

玉子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200より
たこ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200より
貝割
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200より
げそ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200より
こはだ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200より
いか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥300より
マグロ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥300より
あじ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350より
かんぱち
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350より
甘えび
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350より
しゃこ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
とり貝
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
白身
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
数の子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
うなぎ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
穴子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
えび
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より
赤貝
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より
粒貝
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より
貝柱
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より
うに
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より
いくら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より
あわび
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より
さざえ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600より
とろ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,000より
おどり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,500より
赤だし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
茶碗蒸し(冬期のみ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

細巻き寿司

胡瓜巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
新香巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
しそ巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
納豆巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
たらこ巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
うな胡瓜巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
穴子胡瓜巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
いか胡瓜巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
鉄火巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
とろ鉄火巻(1本)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,000
 
にぎり(1人前)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥700
上にぎり(1人前)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,200

お造り

白身魚のうす造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
盛り合わせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
いかのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
たこのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
赤貝のお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
はまちのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
まぐろのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
さよりのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
さざえのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
生うにのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,200より
あわびのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000より
とろのお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000より
車海老のお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,500より
旬の魚のお造り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より

煮物

鯛のあら焚き
(2、3名で召し上がれます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,500
旬の煮物
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500より

焼き物

げそ塩焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥650
さざえ壺焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥650
かば焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900
貝柱塩焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900
あなごのつまみ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900
旬の焼き物
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600より
車海老塩焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,300より
あわびのバター焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000より

酢の物

たこ酢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600
しゃこ酢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥700
とり貝酢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥700
うざく
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900
なまこ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
毛がに
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,800より

お飲み物

ビール

モルツ生ビール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中) ¥450
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(小) ¥350

瓶ビール(中)
[アサヒ・キリン・サッポロ]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中) ¥500

果実酒

梅酒
[ロック・ソーダ割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400
紀州産南高梅酒
[ロック・ソーダ割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400
徳島産柚子梅酒
[ロック・ソーダ割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400
手づみ南高梅の完熟梅酒
[ロック・ソーダ割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
贅沢柚子梅酒
[ロック・ソーダ割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

焼酎

三岳
[ロック・水割り・お湯割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
赤霧島
[ロック・水割り・お湯割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500
いいちこ
神の河
黒霧島
白波
[ロック・水割り・お湯割り]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各¥400

日本酒

燗酒(国乃長)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(一合)¥350
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(二合)¥650

ひれ酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥650
冷酒(国乃長)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(一合瓶)¥450
冷酒(銀嶺立山)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(四合瓶)¥2,500
グラス冷酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400より

※価格は全て税抜き価格です。

チューハイ

レモン
ライム
ゆず
青うめ
うめ
グレープフルーツ
カルピス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各¥400

ウィスキー

ウィスキー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シングル ¥400
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダブル ¥700

ハイボール

角ハイボール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥400
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 濃いめ ¥450
 
山崎プレミアムハイボール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥550

ノンアルコールドリンク

オールフリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
まるで梅酒なノンアルコール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350
のんある気分 カシスオレンジ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥350

ソフトドリンク

ウーロン茶
オレンジ
コーラ
カルピス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各¥250

ボトルキープ

いいちこ(麦)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,000
神の河
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,500
オリジナル芋焼酎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,000
 
※ボトルキープは、風味を損なうため6カ月間とさせて頂きます。